Aktiviteter

Sjekk ut aktivitetskalenderen vår for å få en oversikt over alle våre arrangement!

De fleste medlemsorganisasjoner dekker behovet for regnskapstjenesten gjennom kasserer valgt av årsmøtet. De siste årene har vi imidlertid blitt kontaktet av en rekke foreninger og medlemsorganisasjoner som ønsker å leie regnskapstjeneste levert direkte i StyreWeb. Det kan skyldes:

  • Vanskelig å finne frivillige til å ta på seg kasserer-vervet
  • Opplever utfordringer med stadig utskiftning av kasserer
  • Har en økonomi og et aktivitetsnivå som krever autorisert regnskapsfører
  • Har en organisasjonsform som krever autorisert regnskapsfører

Tradisjonelle regnskapskontor er selvsagt et alternativ i en slik situasjon, men ønsket er å få tjenesten levert i StyreWeb, av medarbeidere med god kunnskap om foreningsdrift. Dette sikrer styret og administrasjonen direkte innsyn, og en situasjon hvor regnskapstjenesten henger tett sammen med øvrige deler av foreningsdriften.


Vi lytter til kundenes behov og tilbyr derfor denne tjenesten gjennom StyreWeb Regnskap AS.  


StyreWeb Regnskap AS er et autorisert regnskapsførerselskap med hovedfokus på behovene i medlemsorganisasjoner. Her samler vi 17 års erfaring fra tradisjonell regnskapstjeneste mot næringslivet og 12 års erfaring fra tiltrettelegging for foreninger gjennom StyreWeb. Dette gjør oss i stand til å levere innhold, kvalitet og pris tilpasset behovet i en medlemsorganisasjon.

Kan dette være aktuelt for dere?
Send e-post til kontakt@styrewebregnskap.no, så tar vi kontakt for en prat.

Forutsigbarhet når det gjelder kostnader for regnskapstjenesten er løftet frem som et viktig moment fra våre kunder.
Behovene er ulik, og vi tilbyr derfor tjenesten gjennom 3 pakker til fastpris.